Is AdBlue brandstof?

Er zullen mensen zijn, die denken dat het antwoord op de vraag AdBlue bevestigend is. Dat is echter niet juist. Op een tankstations kan je de AdBlue tank van je auto vullen en dat is wellicht de oorzaak van het misverstand. AdBlue is ook geen olie. Het gaat niet in de motor. Maar waarvoor wordt het dan wel gebruikt, wat is het precies en hoe werkt het? Op die vragen gaan we in dit artikel in.

Wat is AdBlue?

Om mee te beginnen, is AdBlue een gedeponeerde handelsnaam en geen soortnaam. Omdat de naam AdBlue zo is ingeburgerd, zullen we die ook hier gebruiken. We praten over AUS32. Dat is een mengsel van gedemineraliseerd water met 32,5 procent ureum. Ureum wordt geproduceerd door de lever en is een afvalproduct. Het wordt ook als mestproduct bij de plantenteelt toegepast. Als Ureum wordt verhit, ontstaan biuret en ammoniak. De letters Ad van AdBlue staan voor addition, wat toevoeging in het Nederlands betekent. Het wordt echter niet aan de brandstof toegevoegd. Hoe het werkt, komt later aan de orde. Blue is Engels voor blauw en dat is de kleur van de vloeistof.

adblue tank

Waarvoor wordt AdBlue gebruikt?

AdBlue wordt gebruikt om dieselmotoren aan de Europese emissiestandaard te laten voldoen. Dieselmotoren stoten relatief veel stikstofoxide uit. Dat geeft smog en luchtvervuiling. De wetgeving op Europees niveau stelt stringente eisen aan de uitstoot van dieselmotoren sinds 2005. AdBlue dient de uitstoot van stikstofoxide te verlagen, om zo aan die eisen te voldoen. Het gaat in een aparte tank en wordt toegepast voor autobussen, vrachtauto’s, bestelwagens, maar ook in schepen en landbouwtractors. Moderne personenauto’s met een dieselmotor hebben vaak ook een AdBlue tank.

Hoe werkt AdBlue?

Voor het gebruik van AdBlue is een zogenoemde SCR-katalysator nodig. Daarin komt het stikstofoxide terecht, dat uit de motor komt. Als een bepaalde hoeveelheid is verzameld, wordt AdBlue erin geïnjecteerd. Door de temperatuur reageert AdBlue met het stikstofoxide en ontstaan daardoor stikstof en waterdamp. Die gassen zijn minder belastend voor het milieu dan stikstofoxide.